SVG Image

Om Stiftelsen

Med juridisk forskning och utbildning i fokus

Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteraturs (SJF:s) ändamål är att främja juridisk forskning och utbildning. SJF delar återkommande ut bidrag och stipendier, riktade framför allt till forskare och lärare vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.Vi som gör stiftelsen möjlig idag


Prof. Mauro Zamboni

Styrelseordförande


Prof. Jori Munukka

Styrelseledamot


Prof. Cecilia Magnusson Sjöberg

Beredningsgrupp


Docent Katrin Lainpelto

Beredningsgrupp


Jur. stud Leopold Rengård

Styrelseledamot


Jur. stud Daniel Johansson

Styrelseledamot


Charlotte Andersson

Webbadministratör


Jenny Nyman Hök

Chef/SJF

GDPR-information

Läs mer här